EVARD
 

Валентина Иванова

СЪДРУЖНИК

Валентина Иванова - Съдружник. Член на САК от 1992г. Специализира административно право, корпоративно право, а така също приватизаци и наказателно право.

more...

Румяна Филипова

СЪДРУЖНИК

Румяна Филипова - Съдружник. Член на САК от 1993г. Специализира  административно право, наказателно право, корпоративно право, а така също и в приватизацията.

more...


Антон Андонов

СЪДРУЖНИК

Антон Андонов - Съдружник. Член на САК от 1993г. Специализира банково право, административно право, корпоративно право, а така също и в приватизацията. Член на International Who's Who of Professionals.

more...

Карамфила Стоянова

АДВОКАТ

Карамфила Стоянова - Адвокат.
more...


Силвия Пантиева

АДВОКАТ

Силвия Пантиева - Адвокат.


more...

Евгени Янков

АДВОКАТ

Евгени Янков - Адвокат. Член на САК от 2003г.


more...


Борис Раев

АДВОКАТ

Борис Раев - Адвокат. Член на САК от 2002г. Специализира облигационно, вещно, търговско семейно и наследствено и наказателно право

more...


София 1606, ул. Тунджа 12А, Тел: (+ 359 2) 953 26 06, 953 26 07, Факс: (+359 2) 953 26 07