ЕВАРД
 

ЕВАРД

Адвокатска кантора

СТРУКТУРА
 

Адвокатската кантора е създадена през 1992г от трима от партньорите, които работят в нея и до днес. Развива и подържа контакти с много фирми и независими адвокати в страната.ДЕЙНОСТ
 

Адвокатската кантората е взела участие в някои от главните приватизационни проекти за страната (включително приватизация в сферата на Военната индустрия , ПУЛ ЕНЕРГЕТИКА - продажбата на 22 водноелектрически централи, по-важни приватизационни проекти в сферата на туризма - Златни пясъци, Пампорово).

Адвокатската кантора съветва общински и частни, местни и чуждестранни дружества по въпроси, свързани с преобразуване, придобиване на участия и създаване на дъщерни дружества, производства по ликвидация и несъстоятелност, търговски договори, приватизация, концесии; данъчно облагане и данъчни облекчения; банкови и финансови договори и свързани с тях въпроси.

Една от основните дейности е извършването на експертни правни консултации за чуждестранни клиенти, а така също и за международни адвокатски фирми. Работи с Глобална - България, ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАУКА И ИЗКУСТВО

ЕВАРД е една от малкото български кантори сертифицирана от Мудис по ISO 9001-9002

Адвокатската кантора предлага и широк кръг услуги в сферата на наказателното право.

Кантората има опит в сферата на интелектуалната собственост.

Кантората работи на български, английски и френски език.


София 1606, ул. Тунджа 12А, Тел: (+ 359 2) 953 26 06, 953 26 07, Факс: (+359 2) 953 26 07