ЕВАРД
 

КЛИЕНТИ
 

Правните ни услуги са ползвани от:

 • Стопанска и инвестиционна банка АД
 • Деспред АД
 • Бентонит АД
 • Пампорово АД
 • Геопет М ООД
 • Български футболен съюз
 • Денеб АД
 • Мавимекс ООД
 • Вентчър Екуити България АД
 • АГРОТАБАК ООД
 • Central Europe Group АД
 • Дюлгер ООД
 • ИНП ООД
 • Лесоцентър ООД
 • ТЕКСИМБАНК АД
 • TRISON ACUSTICA - Испания
 • ИПОН ООД
 • СиЕсАйЕф АД
 • Голд Бет ООД - Австрия
 • Център за изследване на демокрацията
 • ДЗУ АД
 • OMV България ЕАД
 • КАТЕКС АД
 • ТРАНСИМПЕКС АД
 • БУЛПИНС ООД
 • АРКУС АД
 • БЕТА АД
 • Риск Инженеринг АД

София 1606, ул. Тунджа 12А, Тел: (+ 359 2) 953 26 06, 953 26 07, Факс: (+359 2) 953 26 07